1990 - Σπύρος Μπαζιάνας. Υλοποιήθηκε από την Quantum Μεσσηνία